top of page

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

Všeobecné obchodní podmínky (dále VOP nebo Podmínky) společnosti TRNKL design.

Fyzická osoba podnikající dle živnostenského zákona Ing. Karolína Fischer.

Se sídlem Dubné 165, České Budějovice, 373 84.

Identifikační číslo: 06469639.

1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

1.1.    Tyto obchodní podmínky (dále jen „obchodní podmínky“) fyzické osoby podnikající dle živnostenského zákona Ing. Karolína Fischer, se sídlem Dubné 165, České Budějovice, 373 84, identifikační číslo: 06469639 (dále jen „prodávající“) upravují v souladu s ustanovením § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“) vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy (dále jen „kupní smlouva“) uzavírané mezi prodávajícím a jinou fyzickou osobou (dále jen „kupující“) prostřednictvím internetového obchodu prodávajícího. Internetový obchod je prodávajícím provozován na webové stránce umístěné na internetové adrese https://www.trnkl.cz/ (dále jen „webová stránka“), a to prostřednictvím rozhraní webové stránky (dále jen „webové rozhraní obchodu“). 

1.2.    Obchodní podmínky se nevztahují na případy, kdy osoba, která má v úmyslu nakoupit zboží od prodávajícího, je právnickou osobou či osobou, jež jedná při objednávání zboží v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci svého samostatného výkonu povolání. 

1.3.    Ustanovení odchylná od obchodních podmínek je možné sjednat v kupní smlouvě. Odchylná ujednání v kupní smlouvě mají přednost před ustanoveními obchodních podmínek.


1.4.    Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí kupní smlouvy. Kupní smlouva a obchodní podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce. Kupní smlouvu lze uzavřít v českém jazyce, angličtině nebo němčině.


1.5.    Znění obchodních podmínek může prodávající měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek.

2. UZAVŘENÍ KUPNÍ SMLOUVY 

2.1.    Veškerá prezentace zboží umístěná ve webovém rozhraní obchodu je informativního charakteru a prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu ohledně tohoto zboží. Ustanovení § 1732 odst. 2 občanského zákoníku se nepoužije.

2.2.    Webové rozhraní obchodu obsahuje informace o zboží, a to včetně uvedení cen jednotlivého zboží. Ceny zboží jsou uvedeny včetně daně z přidané hodnoty a všech souvisejících poplatků. Ceny zboží zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazovány ve webovém rozhraní obchodu. Ceny zboží mohou být přizpůsobeny osobě kupujícího na základě automatizovaného rozhodování. Tímto ustanovením není omezena možnost prodávajícího uzavřít kupní smlouvu za individuálně sjednaných podmínek.

2.3.    

3. CENA ZBOŽÍ A PLATEBNÍ PODMÍNKY

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Integer imperdiet lectus quis justo. Nullam eget nisl. Etiam dui sem, fermentum vitae, sagittis id, malesuada in, quam. Class aptent taciti sociosqu ad litora torquent per conubia nostra, per inceptos hymenaeos. Nullam lectus justo, vulputate eget mollis sed, tempor sed magna. Sed vel lectus. Donec odio tempus molestie, porttitor ut, iaculis quis, sem. Curabitur sagittis hendrerit ante. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Maecenas aliquet accumsan leo. Nullam at arcu a est sollicitudin euismod.

4. ODSTOUPENÍ OD KUPNÍ SMLOUVY 

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Integer imperdiet lectus quis justo. Nullam eget nisl. Etiam dui sem, fermentum vitae, sagittis id, malesuada in, quam. Class aptent taciti sociosqu ad litora torquent per conubia nostra, per inceptos hymenaeos. Nullam lectus justo, vulputate eget mollis sed, tempor sed magna. Sed vel lectus. Donec odio tempus molestie, porttitor ut, iaculis quis, sem. Curabitur sagittis hendrerit ante. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Maecenas aliquet accumsan leo. Nullam at arcu a est sollicitudin euismod.

5. PŘEPRAVA A DODÁNÍ ZBOŽÍ

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Integer imperdiet lectus quis justo. Nullam eget nisl. Etiam dui sem, fermentum vitae, sagittis id, malesuada in, quam. Class aptent taciti sociosqu ad litora torquent per conubia nostra, per inceptos hymenaeos. Nullam lectus justo, vulputate eget mollis sed, tempor sed magna. Sed vel lectus. Donec odio tempus molestie, porttitor ut, iaculis quis, sem. Curabitur sagittis hendrerit ante. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Maecenas aliquet accumsan leo. Nullam at arcu a est sollicitudin euismod.

6. PRÁVA Z VADNÉHO PLNĚNÍ 

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Integer imperdiet lectus quis justo. Nullam eget nisl. Etiam dui sem, fermentum vitae, sagittis id, malesuada in, quam. Class aptent taciti sociosqu ad litora torquent per conubia nostra, per inceptos hymenaeos. Nullam lectus justo, vulputate eget mollis sed, tempor sed magna. Sed vel lectus. Donec odio tempus molestie, porttitor ut, iaculis quis, sem. Curabitur sagittis hendrerit ante. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Maecenas aliquet accumsan leo. Nullam at arcu a est sollicitudin euismod.

7. DALŠÍ PRÁVA A POVINNOSTI SMLUVNÍCH STRAN

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Integer imperdiet lectus quis justo. Nullam eget nisl. Etiam dui sem, fermentum vitae, sagittis id, malesuada in, quam. Class aptent taciti sociosqu ad litora torquent per conubia nostra, per inceptos hymenaeos. Nullam lectus justo, vulputate eget mollis sed, tempor sed magna. Sed vel lectus. Donec odio tempus molestie, porttitor ut, iaculis quis, sem. Curabitur sagittis hendrerit ante. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Maecenas aliquet accumsan leo. Nullam at arcu a est sollicitudin euismod.

8. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

8.1.      Svou informační povinnost vůči kupujícímu ve smyslu čl. 13 Nařízení Evropského parlamentu a Rady 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů

a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „nařízení GDPR“) související se zpracováním osobních údajů kupujícího

pro účely plnění kupní smlouvy, pro účely jednání o kupní smlouvě

a pro účely plnění veřejnoprávních povinností prodávajícího plní prodávající prostřednictvím zvláštního dokumentu.

9. ZASÍLÁNÍ OBCHODNÍCH SDĚLENÍ A UKLÁDÁNÍ COOKIES

9.1    Kupující souhlasí ve smyslu ustanovení § 7 odst. 2 zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti

a o změně některých zákonů (zákon o některých službách informační společnosti), ve znění pozdějších předpisů, se zasíláním obchodních sdělení prodávajícím na elektronickou adresu či

na telefonní číslo kupujícího. Svou informační povinnost vůči kupujícímu ve smyslu čl. 13 nařízení GDPR související se zpracováním osobních údajů kupujícího pro účely zasílání obchodních sdělení plní prodávající prostřednictvím zvláštního dokumentu.

9.2    Své zákonné povinnosti související s případným ukládáním cookies na zařízení kupujícího plní prodávající prostřednictvím zvláštního dokumentu​.

10. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Integer imperdiet lectus quis justo. Nullam eget nisl. Etiam dui sem, fermentum vitae, sagittis id, malesuada in, quam. Class aptent taciti sociosqu ad litora torquent per conubia nostra, per inceptos hymenaeos. Nullam lectus justo, vulputate eget mollis sed, tempor sed magna. Sed vel lectus. Donec odio tempus molestie, porttitor ut, iaculis quis, sem. Curabitur sagittis hendrerit ante. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Maecenas aliquet accumsan leo. Nullam at arcu a est sollicitudin euismod.

bottom of page